Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca
Jūsu rīcībā ir arī
Angļu-latviešu vārdnīca
Vārds:
sencis
sendienas
sengultne
senlaicīgi (senlaicīgs)
senlaicīgs
senlaicīgums (senlaicīgs)
senlatvieši
senlatviete (senlatvieši)
senleja
senlietas
senprūši
sens
sensacionalitāte (sensacionāls)

senlatvieši

vsk. senlatvietis, -ša, v.
  1. Latviešu tautas priekšteči (kurši, zemgaļi, sēļi, letgaļi).

E-mail: kaspar@latvianforyou.com