Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca
Jūsu rīcībā ir arī
Angļu-latviešu vārdnīca
Vārds:
lobēlija
lobīt
lobītāja
lobītājs
lobīties
locekle
loceklis
lociņinstrumenti
lociņš
locis
locījums
locīt
locītava

loceklis

-ļa, v.
  1. Ķermeņa daļa (galvenokārt roka vai kāja). ( v. ) Spēcīgi locekļi. Izstaipīt locekļus. Visi locekļi notirpuši.
  2. Viena no kāda veseluma sastāvdaļām. ( v. ) Ķēde l. Vienādojuma locekļi.
  3. Katrs no kādā grupā, organizācijā u.tml. ietilpstošiem cilvēkiem. Valdības l. Zinātņu akadēmijas īstenais l. Vienas ģimenes locekļi.

E-mail: kaspar@latvianforyou.com