Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca
Jūsu rīcībā ir arī
Angļu-latviešu vārdnīca
Vārds:
daudznozaru
daudznozīmība
daudznozīmīgi
daudznozīmīgs
daudznozīmīgums
daudzpakāpju
daudzpunkte
daudzpusēji
daudzpusējs
daudzpusība
daudzpusīgi
daudzpusīgs
daudzpusīgums

daudzpunkte

dsk. ģen. -šu, s.
  1. Pieturzīme (trīs punkti), ko lieto stilistiskos nolūkos, kā arī lai norādītu uz teksta daļas izlaidumu. Beigt teikumu ar daudzpunkti. Apzīmēt izlaidumu ar daudzpunkti.

E-mail: kaspar@latvianforyou.com