Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca
Jūsu rīcībā ir arī
Angļu-latviešu vārdnīca
Vārds:
bļitkot
bļoda
bļodlaiža
bobslejiste
bobslejists
bobslejs
bocmanis
bohēma
boikotēt
boikots
boilers
boja
bojā

bocmanis

-ņa, v.
  1. Jūrnieks - jaunākā komandējošā sastāva loceklis, kura uzdevums ir gādāt par kārtību un tīrību uz kuģa, kā arī par matrožu apmācību. Bocmaņa svilpe.

E-mail: kaspar@latvianforyou.com