Latviešu valodas skaidrojošā vārdnīca
Jūsu rīcībā ir arī
Angļu-latviešu vārdnīca
Vārds:
aizmigt
aizmirst
aizmirsties
aizmirstība
aizmugure
aizmuguriski
aizmugurisks
aizmukt
aizmūrēt
aiznaglot
aiznākamais
aiznākošais
aiznest

aizmugurisks

īp.
  1. Tāds (lēmums, vērtējums), ko izdara bez ieinteresētās personas klātbūtnes. A. spriedums (bez apsūdzētā piedalīšanās). Ievēlēt, atbrīvot, notiesāt aizmuguriski. Izskatīt lietu aizmuguriski.

E-mail: kaspar@latvianforyou.com